Close

दिनांक ०१ जुलै २०१८ या अहर्ता दिनांकानंतर आधारित नांदेड शीख गुरुद्वार सचखंडश्री हुजुर अपचल नगर साहेब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणूक २०१८ मतदार यादी कार्यक्रम

दिनांक ०१ जुलै २०१८ या अहर्ता दिनांकानंतर आधारित नांदेड शीख गुरुद्वार सचखंडश्री हुजुर अपचल नगर साहेब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणूक २०१८ मतदार यादी कार्यक्रम
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दिनांक ०१ जुलै २०१८ या अहर्ता दिनांकानंतर आधारित नांदेड शीख गुरुद्वार सचखंडश्री हुजुर अपचल नगर साहेब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणूक २०१८ मतदार यादी कार्यक्रम

दिनांक ०१ जुलै २०१८ या अहर्ता दिनांकानंतर आधारित नांदेड शीख गुरुद्वार सचखंडश्री हुजुर अपचल नगर साहेब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणूक २०१८ मतदार यादी कार्यक्रम

12/07/2018 12/07/2019 पहा (2 MB)