Close

दि. ०३/०५/२०१८ रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ( आरोग्य सेविका, स्टाफ नर्स, एलएचवी व महिला वैद्यकीय अधिकारी ) या पदाची मुलाखत प्रक्रिया तात्पुरत्या कालावधीसाठी स्थगीत करण्यात येत आहे. पुढील मुलाखतीची दिनांक लवकर प्रसिद्ध करण्यात येईल

दि. ०३/०५/२०१८ रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ( आरोग्य सेविका, स्टाफ नर्स, एलएचवी व महिला वैद्यकीय अधिकारी ) या पदाची मुलाखत प्रक्रिया तात्पुरत्या कालावधीसाठी स्थगीत करण्यात येत आहे. पुढील मुलाखतीची दिनांक लवकर प्रसिद्ध करण्यात येईल
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दि. ०३/०५/२०१८ रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ( आरोग्य सेविका, स्टाफ नर्स, एलएचवी व महिला वैद्यकीय अधिकारी ) या पदाची मुलाखत प्रक्रिया तात्पुरत्या कालावधीसाठी स्थगीत करण्यात येत आहे. पुढील मुलाखतीची दिनांक लवकर प्रसिद्ध करण्यात येईल

दि. ०३/०५/२०१८ रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ( आरोग्य सेविका, स्टाफ नर्स, एलएचवी व महिला वैद्यकीय अधिकारी ) या पदाची मुलाखत प्रक्रिया तात्पुरत्या कालावधीसाठी स्थगीत करण्यात येत आहे. पुढील मुलाखतीची दिनांक लवकर प्रसिद्ध करण्यात येईल

02/05/2018 05/05/2018 पहा (776 KB)