Close

पदभरती जाहिरात दि. ०२/१२/२०१९ नुसार अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी आक्षेप पूर्तता नुसार लेखी व मुलाखत करीता अंतिम पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

पदभरती जाहिरात दि. ०२/१२/२०१९ नुसार अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी आक्षेप पूर्तता नुसार लेखी व मुलाखत करीता अंतिम पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पदभरती जाहिरात दि. ०२/१२/२०१९ नुसार अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी आक्षेप पूर्तता नुसार लेखी व मुलाखत करीता अंतिम पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

पदभरती जाहिरात दि. ०२/१२/२०१९ नुसार अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी आक्षेप पूर्तता नुसार लेखी व मुलाखत करीता अंतिम पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

01/02/2020 07/02/2020 पहा (192 KB)