Close

परिपत्रक-सर्व शासकीय, निमशासकीय समारंभात/कार्यक्रमात स्वागत सत्कारांसाठी पुष्पगुच्छ /फुलांच्या हारा ऐवजी पर्यावरणपूर्वक झाडांची रोपे, थोर विचारवंत, विज्ञानविषयक, ऐतिहासीक, सामाजिकसुधारणापर, महापुरुषाचे आत्मचरित्र, समाजप्रबोधनपर अशी पुस्तके भेट म्हणुन देण्यात यावीत.

परिपत्रक-सर्व शासकीय, निमशासकीय समारंभात/कार्यक्रमात स्वागत सत्कारांसाठी पुष्पगुच्छ /फुलांच्या हारा ऐवजी पर्यावरणपूर्वक झाडांची रोपे, थोर विचारवंत, विज्ञानविषयक, ऐतिहासीक, सामाजिकसुधारणापर, महापुरुषाचे आत्मचरित्र, समाजप्रबोधनपर अशी पुस्तके भेट म्हणुन देण्यात यावीत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
परिपत्रक-सर्व शासकीय, निमशासकीय समारंभात/कार्यक्रमात स्वागत सत्कारांसाठी पुष्पगुच्छ /फुलांच्या हारा ऐवजी पर्यावरणपूर्वक झाडांची रोपे, थोर विचारवंत, विज्ञानविषयक, ऐतिहासीक, सामाजिकसुधारणापर, महापुरुषाचे आत्मचरित्र, समाजप्रबोधनपर अशी पुस्तके भेट म्हणुन देण्यात यावीत.

परिपत्रक-सर्व शासकीय, निमशासकीय समारंभात/कार्यक्रमात स्वागत सत्कारांसाठी पुष्पगुच्छ /फुलांच्या हारा ऐवजी पर्यावरणपूर्वक झाडांची रोपे, थोर विचारवंत, विज्ञानविषयक, ऐतिहासीक, सामाजिकसुधारणापर, महापुरुषाचे आत्मचरित्र, समाजप्रबोधनपर अशी पुस्तके भेट म्हणुन देण्यात यावीत.

11/09/2023 30/09/2030 पहा (523 KB)