Close

पोलीस परेड मैदान,उस्मानाबाद येथे दि . ०५ एप्रिल ते १५ एप्रिल २०१८ या कालावधीमध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित सैन्यभरती मेळाव्याकरिता बॅरेकेटिंग, शामियाना व मंडप कामाकरिता दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत

पोलीस परेड मैदान,उस्मानाबाद येथे दि . ०५ एप्रिल ते १५ एप्रिल २०१८ या कालावधीमध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित सैन्यभरती मेळाव्याकरिता बॅरेकेटिंग, शामियाना व मंडप कामाकरिता दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पोलीस परेड मैदान,उस्मानाबाद येथे दि . ०५ एप्रिल ते १५ एप्रिल २०१८ या कालावधीमध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित सैन्यभरती मेळाव्याकरिता बॅरेकेटिंग, शामियाना व मंडप कामाकरिता दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत

पोलीस परेड मैदान,उस्मानाबाद येथे दि . ०५ एप्रिल ते १५ एप्रिल २०१८ या कालावधीमध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित सैन्यभरती मेळाव्याकरिता बॅरेकेटिंग, शामियाना व मंडप कामाकरिता दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत

23/03/2018 28/03/2018 पहा (2 MB)