Close

प्रथम वर्ष पदविका प्रवेश प्रक्रिया २०१९- २० सुरु झालेली आहे, या संदर्भातील माहिती समुपदेशन कक्ष शासकीय तंत्रनिकेतन उस्मानाबाद येथून प्राप्त करावी.

प्रथम वर्ष पदविका प्रवेश प्रक्रिया २०१९- २० सुरु झालेली आहे, या संदर्भातील माहिती समुपदेशन कक्ष शासकीय तंत्रनिकेतन उस्मानाबाद येथून प्राप्त करावी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
प्रथम वर्ष पदविका प्रवेश प्रक्रिया २०१९- २० सुरु झालेली आहे, या संदर्भातील माहिती समुपदेशन कक्ष शासकीय तंत्रनिकेतन उस्मानाबाद येथून प्राप्त करावी.

प्रथम वर्ष पदविका प्रवेश प्रक्रिया २०१९- २० सुरु झालेली आहे, या संदर्भातील माहिती समुपदेशन कक्ष शासकीय तंत्रनिकेतन उस्मानाबाद येथून प्राप्त करावी.

06/06/2019 18/06/2019 पहा (372 KB)