Close

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना तातडीच्या प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजना (कोव्हीड-19) चा रोगासाठी आवशक्य साहित्य खरेदी करणे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना तातडीच्या प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजना (कोव्हीड-19) चा रोगासाठी आवशक्य साहित्य खरेदी करणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना तातडीच्या प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजना (कोव्हीड-19) चा रोगासाठी आवशक्य साहित्य खरेदी करणे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना तातडीच्या प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजना (कोव्हीड-19) चा रोगासाठी आवशक्य साहित्य खरेदी करणे.

20/05/2020 22/05/2020 पहा (453 KB)