Close

मतदान केंद्राची प्रारूप यादी विधानसभा मतदार संघ २४० उमरगा २४१ तुळजापूर २४२ उस्मानाबाद २४३ परंडा.

मतदान केंद्राची प्रारूप यादी विधानसभा मतदार संघ २४० उमरगा २४१ तुळजापूर २४२ उस्मानाबाद २४३ परंडा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मतदान केंद्राची प्रारूप यादी विधानसभा मतदार संघ २४० उमरगा २४१ तुळजापूर २४२ उस्मानाबाद २४३ परंडा.

मतदान केंद्राची प्रारूप यादी विधानसभा मतदार संघ २४० उमरगा २४१ तुळजापूर २४२ उस्मानाबाद २४३ परंडा.

19/07/2018 23/07/2018 पहा (2 MB)