Close

मराठी अंतिम मतदार यादी : स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघ २६ – उस्मानाबाद – तथा – लातूर- तथा- बीड – २०१८

मराठी अंतिम मतदार यादी : स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघ २६ – उस्मानाबाद – तथा – लातूर- तथा- बीड – २०१८
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मराठी अंतिम मतदार यादी : स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघ २६ – उस्मानाबाद – तथा – लातूर- तथा- बीड – २०१८

मराठी अंतिम मतदार यादी : स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघ २६ – उस्मानाबाद – तथा – लातूर- तथा- बीड – २०१८

02/05/2018 29/05/2018 पहा (7 MB)