Close

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार यादी तयार करणे मतदार नोंदणी नियम १९६० च्या नियम ३१ (३) अन्वये नोटीस

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार यादी तयार करणे मतदार नोंदणी नियम १९६० च्या नियम ३१ (३) अन्वये नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार यादी तयार करणे मतदार नोंदणी नियम १९६० च्या नियम ३१ (३) अन्वये नोटीस

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार यादी तयार करणे मतदार नोंदणी नियम १९६० च्या नियम ३१ (३) अन्वये नोटीस- मराठी इंग्लिश

01/10/2022 09/12/2022 पहा (2 MB)