Close

माहे ऑक्टोबर २०१८ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची माहिती

माहे ऑक्टोबर २०१८ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची माहिती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
माहे ऑक्टोबर २०१८ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची माहिती

माहे ऑक्टोबर २०१८ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची माहिती

05/06/2018 03/07/2019 पहा (762 KB)