Close

मा. न्यायालयाचे निर्णयानुसार लिपिक संवर्गातील कर्मचारी यांची एकत्रित ज्येष्ठता यादी जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद

मा. न्यायालयाचे निर्णयानुसार लिपिक संवर्गातील कर्मचारी यांची एकत्रित ज्येष्ठता यादी जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा. न्यायालयाचे निर्णयानुसार लिपिक संवर्गातील कर्मचारी यांची एकत्रित ज्येष्ठता यादी जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद

मा. न्यायालयाचे निर्णयानुसार लिपिक संवर्गातील कर्मचारी यांची एकत्रित ज्येष्ठता यादी जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद.

20/01/2020 31/01/2020 पहा (10 MB)