Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि. प. उस्मानाबाद अंतर्गत हेंल्थ वेलनेस सेंटर करीता कम्युनिटी हेंल्थ प्रोव्ह्यडर या पदाच्या अंतिम निवड यादीमधील उमेदवारांना करारनाम्यासह प्रशिक्षणासाठी चे आदेश देण्याकरीता हजर राहणे बाबत  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि. प. उस्मानाबाद अंतर्गत हेंल्थ वेलनेस सेंटर करीता कम्युनिटी हेंल्थ प्रोव्ह्यडर या पदाच्या अंतिम निवड यादीमधील उमेदवारांना करारनाम्यासह प्रशिक्षणासाठी चे आदेश देण्याकरीता हजर राहणे बाबत  
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि. प. उस्मानाबाद अंतर्गत हेंल्थ वेलनेस सेंटर करीता कम्युनिटी हेंल्थ प्रोव्ह्यडर या पदाच्या अंतिम निवड यादीमधील उमेदवारांना करारनाम्यासह प्रशिक्षणासाठी चे आदेश देण्याकरीता हजर राहणे बाबत  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि. प. उस्मानाबाद अंतर्गत हेंल्थ वेलनेस सेंटर करीता कम्युनिटी हेंल्थ प्रोव्ह्यडर या पदाच्या अंतिम निवड यादीमधील उमेदवारांना करारनाम्यासह प्रशिक्षणासाठी चे आदेश देण्याकरीता हजर राहणे बाबत

29/09/2018 03/10/2018 पहा (3 MB)