Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदाकरिता दि ०९/०८/२०१९ ते २१/०८/२०१९ पर्यंत मागविण्यात आलेल्या अर्जाची हरकती मागविण्यासाठी पडताळणी यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदाकरिता दि ०९/०८/२०१९ ते २१/०८/२०१९ पर्यंत मागविण्यात आलेल्या अर्जाची हरकती मागविण्यासाठी पडताळणी यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदाकरिता दि ०९/०८/२०१९ ते २१/०८/२०१९ पर्यंत मागविण्यात आलेल्या अर्जाची हरकती मागविण्यासाठी पडताळणी यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदाकरिता दि ०९/०८/२०१९ ते २१/०८/२०१९ पर्यंत मागविण्यात आलेल्या अर्जाची हरकती मागविण्यासाठी पडताळणी यादी.

31/08/2019 04/09/2019 पहा (4 MB)