Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत RBSK वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष व स्त्री) पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना दिनांक 27/12/2019 रोजी समुपदेशनासाठी बोलविन्याबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत RBSK वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष व स्त्री) पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना दिनांक 27/12/2019 रोजी समुपदेशनासाठी बोलविन्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत RBSK वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष व स्त्री) पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना दिनांक 27/12/2019 रोजी समुपदेशनासाठी बोलविन्याबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत RBSK वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष व स्त्री) पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना दिनांक 27/12/2019 रोजी समुपदेशनासाठी बोलविन्याबाबत.

24/12/2019 27/12/2019 पहा (751 KB)