Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद अंतर्गत दि. 07/08/2020 रोजी आयोजित केलेल्या कागदपत्र तपासणी प्रक्रियेस अनुसरून पात्र व अपात्र उमेदवार यांची यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद अंतर्गत दि. 07/08/2020 रोजी आयोजित केलेल्या कागदपत्र तपासणी प्रक्रियेस अनुसरून पात्र व अपात्र उमेदवार यांची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद अंतर्गत दि. 07/08/2020 रोजी आयोजित केलेल्या कागदपत्र तपासणी प्रक्रियेस अनुसरून पात्र व अपात्र उमेदवार यांची यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद अंतर्गत दि. 07/08/2020 रोजी आयोजित केलेल्या कागदपत्र तपासणी प्रक्रियेस अनुसरून पात्र व अपात्र उमेदवार यांची यादी.

04/09/2020 09/09/2020 पहा (2 MB)