Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद अंतर्गत सीएस / डीएचओ कार्यालयीन कामांसाठी चारचाकी वाहन पुरविण्यासाठी इच्छुक कंपनीकडून ई-निविदा मागविणे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद अंतर्गत सीएस / डीएचओ कार्यालयीन कामांसाठी चारचाकी वाहन पुरविण्यासाठी इच्छुक कंपनीकडून ई-निविदा मागविणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद अंतर्गत सीएस / डीएचओ कार्यालयीन कामांसाठी चारचाकी वाहन पुरविण्यासाठी इच्छुक कंपनीकडून ई-निविदा मागविणे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उस्मानाबाद अंतर्गत सीएस / डीएचओ कार्यालयीन कामांसाठी चारचाकी वाहन पुरविण्यासाठी इच्छुक कंपनीकडून ई-निविदा मागविणे.

22/09/2020 29/09/2020 पहा (2 MB)