Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत पदभरतीच्या अनुषंगाने विविध पदाची पात्र व अपात्र उमेद्वारांची यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत पदभरतीच्या अनुषंगाने विविध पदाची पात्र व अपात्र उमेद्वारांची यादी प्रसिध्द करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत पदभरतीच्या अनुषंगाने विविध पदाची पात्र व अपात्र उमेद्वारांची यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत पदभरतीच्या अनुषंगाने विविध पदाची पात्र व अपात्र उमेद्वारांची यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

05/03/2021 12/03/2021 पहा (6 MB)