Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत गुणवत्ता यादी मधील कंत्राटी LHV या पदाच्या कौशल्य चाचणी व मूळ कागदपत्रे तपासणी प्रक्रीयेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत गुणवत्ता यादी मधील कंत्राटी LHV या पदाच्या कौशल्य चाचणी व मूळ कागदपत्रे तपासणी प्रक्रीयेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत गुणवत्ता यादी मधील कंत्राटी LHV या पदाच्या कौशल्य चाचणी व मूळ कागदपत्रे तपासणी प्रक्रीयेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत गुणवत्ता यादी मधील कंत्राटी LHV या पदाच्या कौशल्य चाचणी व मूळ कागदपत्रे तपासणी प्रक्रीयेबाबत.

13/07/2021 16/07/2021 पहा (1 MB)