Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य सेविका, स्टाफनर्स, एलएचव्ही, महिला वैद्यकीय अधिकारी या पदाच्या मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची मुलाखत दि 21/06/2018 रोजी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य सेविका, स्टाफनर्स, एलएचव्ही, महिला वैद्यकीय अधिकारी या पदाच्या मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची मुलाखत दि 21/06/2018 रोजी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आली आहे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य सेविका, स्टाफनर्स, एलएचव्ही, महिला वैद्यकीय अधिकारी या पदाच्या मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची मुलाखत दि 21/06/2018 रोजी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य सेविका, स्टाफनर्स, एलएचव्ही, महिला वैद्यकीय अधिकारी या पदाच्या मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची मुलाखत दि 21/06/2018 रोजी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आली आहे.

14/06/2018 21/06/2018 पहा (809 KB)