Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि.प. उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य सेविका , स्टाफ नर्स , एल.एच.व्ही. या पदाकरीता अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्र/ अपात्र यादी व पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा दि. १२/०४/२०१८

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि.प. उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य सेविका , स्टाफ नर्स , एल.एच.व्ही. या पदाकरीता अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्र/ अपात्र यादी व पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा दि. १२/०४/२०१८
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि.प. उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य सेविका , स्टाफ नर्स , एल.एच.व्ही. या पदाकरीता अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्र/ अपात्र यादी व पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा दि. १२/०४/२०१८

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि.प. उस्मानाबाद अंतर्गत आरोग्य सेविका , स्टाफ नर्स , एल.एच.व्ही. या पदाकरीता अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्र/ अपात्र यादी व पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा दि. १२/०४/२०१८

05/04/2018 12/04/2018 पहा (3 MB)