Close

राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजने अंतर्गत विद्युत चलीत कडबाकुट्टी यंत्र वापरासाठी प्रोत्साहन आणि मुरघास तयार करण्याचे युनिट स्थापित करणे या योजनाचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची यादी

राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजने अंतर्गत विद्युत चलीत कडबाकुट्टी यंत्र वापरासाठी प्रोत्साहन आणि मुरघास तयार करण्याचे युनिट स्थापित करणे या योजनाचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजने अंतर्गत विद्युत चलीत कडबाकुट्टी यंत्र वापरासाठी प्रोत्साहन आणि मुरघास तयार करण्याचे युनिट स्थापित करणे या योजनाचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची यादी

राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजने अंतर्गत विद्युत चलीत कडबाकुट्टी यंत्र वापरासाठी प्रोत्साहन आणि मुरघास तयार करण्याचे युनिट स्थापित करणे या योजनाचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची यादी

13/03/2018 13/03/2019 पहा (6 MB)