Close

रा.आ.अ. जि . प . उस्मानाबाद मार्फत कंत्राटी पद्धतीने बी.ए.एम.एस/ बी. यु . एम . एस अहर्ताधारक उमेदवारांकडून कंत्राटी पद्धतीवर  कम्युनीटी हेल्थ प्रोव्हायडर या या पदाची पदभरती करणे करीता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

रा.आ.अ. जि . प . उस्मानाबाद मार्फत कंत्राटी पद्धतीने बी.ए.एम.एस/ बी. यु . एम . एस अहर्ताधारक उमेदवारांकडून कंत्राटी पद्धतीवर  कम्युनीटी हेल्थ प्रोव्हायडर या या पदाची पदभरती करणे करीता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रा.आ.अ. जि . प . उस्मानाबाद मार्फत कंत्राटी पद्धतीने बी.ए.एम.एस/ बी. यु . एम . एस अहर्ताधारक उमेदवारांकडून कंत्राटी पद्धतीवर  कम्युनीटी हेल्थ प्रोव्हायडर या या पदाची पदभरती करणे करीता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

रा.आ.अ. जि . प . उस्मानाबाद मार्फत कंत्राटी पद्धतीने बी.ए.एम.एस/ बी. यु . एम . एस अहर्ताधारक उमेदवारांकडून कंत्राटी पद्धतीवर  कम्युनीटी हेल्थ प्रोव्हायडर या या पदाची पदभरती करणे करीता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

22/02/2019 28/02/2019 पहा (5 MB)