Close

सन २०१९.२० च्या खरीप हंगाम Trigger -२ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करणेबाबत

सन २०१९.२० च्या खरीप हंगाम Trigger -२ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०१९.२० च्या खरीप हंगाम Trigger -२ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करणेबाबत

सन २०१९.२० च्या खरीप हंगाम Trigger -२ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करणेबाबत

15/11/2019 30/06/2020 पहा (2 MB)