Close

समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाच्या प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी बंधपत्राचा नमुना प्रसिद्ध करणे बाबत

समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाच्या प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी बंधपत्राचा नमुना प्रसिद्ध करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाच्या प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी बंधपत्राचा नमुना प्रसिद्ध करणे बाबत

समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाच्या प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी बंधपत्राचा नमुना प्रसिद्ध करणे बाबत

09/08/2019 13/08/2019 पहा (585 KB)