Close

हेंल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथे प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी प्रशिक्षण आदेश न घेतलेल्या उमेदवारांना दि. २४/१०/२०१८ रोजी पर्यंत प्रशिक्षण आदेश घेवून रुजू होण्यासंदर्भात सूचित करण्याबाबत 

हेंल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथे प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी प्रशिक्षण आदेश न घेतलेल्या उमेदवारांना दि. २४/१०/२०१८ रोजी पर्यंत प्रशिक्षण आदेश घेवून रुजू होण्यासंदर्भात सूचित करण्याबाबत 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
हेंल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथे प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी प्रशिक्षण आदेश न घेतलेल्या उमेदवारांना दि. २४/१०/२०१८ रोजी पर्यंत प्रशिक्षण आदेश घेवून रुजू होण्यासंदर्भात सूचित करण्याबाबत 

हेंल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथे प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी प्रशिक्षण आदेश न घेतलेल्या उमेदवारांना दि. २४/१०/२०१८ रोजी पर्यंत प्रशिक्षण आदेश घेवून रुजू होण्यासंदर्भात सूचित करण्याबाबत

17/10/2018 24/10/2018 पहा (464 KB)