Close

हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत लोहारा व तुळजापूर तालुक्यातून निवड झालेल्या उमेदवारांनी प्रशिक्षण आदेश घेण्यासाठी उपस्थित राहणेबाबत

हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत लोहारा व तुळजापूर तालुक्यातून निवड झालेल्या उमेदवारांनी प्रशिक्षण आदेश घेण्यासाठी उपस्थित राहणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत लोहारा व तुळजापूर तालुक्यातून निवड झालेल्या उमेदवारांनी प्रशिक्षण आदेश घेण्यासाठी उपस्थित राहणेबाबत

हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत लोहारा व तुळजापूर तालुक्यातून निवड झालेल्या उमेदवारांनी प्रशिक्षण आदेश घेण्यासाठी उपस्थित राहणेबाबत

01/11/2018 06/11/2018 पहा (4 MB)