Close

राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत विदर्भ व मराठवाडा विभागात दूध उत्पादन वाढीसाठी राबवायाच्या विशेष प्रकल्प महादुध योजनेतील दुधाळ देशी गायी/ म्हशी वाटप करणे या योजनेतील लाभार्थी अर्ज मागविणे बाबत

राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत विदर्भ व मराठवाडा विभागात दूध उत्पादन वाढीसाठी राबवायाच्या विशेष प्रकल्प महादुध योजनेतील दुधाळ देशी गायी/ म्हशी वाटप करणे या योजनेतील लाभार्थी अर्ज मागविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत विदर्भ व मराठवाडा विभागात दूध उत्पादन वाढीसाठी राबवायाच्या विशेष प्रकल्प महादुध योजनेतील दुधाळ देशी गायी/ म्हशी वाटप करणे या योजनेतील लाभार्थी अर्ज मागविणे बाबत

राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत विदर्भ व मराठवाडा विभागात दूध उत्पादन वाढीसाठी राबवायाच्या विशेष प्रकल्प महादुध योजनेतील दुधाळ देशी गायी/ म्हशी वाटप करणे या योजनेतील लाभार्थी अर्ज मागविणे बाबत

02/02/2019 12/02/2019 पहा (536 KB)