Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण

पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण

15/07/2024 16/08/2024 पहा (1 MB)
जिल्हा परिषद उपकरातून विधवा महिलांना १०० टक्के अनुदानावर ०२ शेळीगट वाटप जि.प. उपकर सन २०२४-२०२५ या योजनेचे अर्ज मागणी करणे बाबत

जिल्हा परिषद उपकरातून विधवा महिलांना १०० टक्के अनुदानावर ०२ शेळीगट वाटप जि.प. उपकर सन २०२४-२०२५ या योजनेचे अर्ज मागणी करणे बाबत

11/07/2024 10/08/2024 पहा (515 KB)
तात्पुरती पात्र व अपात्र यादी व गुणदान यादी जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आयुष

तात्पुरती पात्र व अपात्र यादी व गुणदान यादी जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आयुष

09/07/2024 16/07/2024 पहा (5 MB)
भूसंपादन कलम ११ (१) ची अधिसूचना बाबत – चिंचोली पळसगाव साठवण तलाव मौ. उमरगा / गुंजोटी / एकोंडी ज भूसंपादन

भूसंपादन कलम ११ (१) ची अधिसूचना बाबत – चिंचोली पळसगाव साठवण तलाव मौ. उमरगा / गुंजोटी / एकोंडी ज भूसंपादन

19/06/2024 19/07/2024 पहा (2 MB)
40 उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणूकी बाबतची सूचना

40 उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणूकी बाबतची सूचना

12/04/2024 12/04/2025 पहा (1 MB)
आंतर विभागीय /आंतर जिल्हा बदली प्रतीक्षा सूची

आंतर विभागीय /आंतर जिल्हा बदली प्रतीक्षा सूची

11/12/2023 10/12/2024 पहा (290 KB)
आंतरविभागीय /आंतरजिल्हा बदलीच्या अनुषंगाने प्राप्त तलाठी संवर्गातील पात्र कर्मचारी यांची प्रतीक्षा सूची

आंतरविभागीय /आंतरजिल्हा बदलीच्या अनुषंगाने प्राप्त तलाठी संवर्गातील पात्र कर्मचारी यांची प्रतीक्षा सूची

20/11/2023 31/12/2024 पहा (320 KB)
तुळजापूर मंदिर विकास आराखडा सादरीकरण लिंक

तुळजापूर मंदिर विकास आराखडा सादरीकरण लिंक

09/10/2023 31/10/2024 पहा (32 KB)
तुळजापूर मंदिर विकास आराखडा व्हिडिओ लिंक

तुळजापूर मंदिर विकास आराखडा व्हिडिओ लिंक

09/10/2023 31/10/2024 पहा (33 KB)
मा.भारत निवडणूक आयोग व मा.मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , मंत्रालय, मुंबई यांचे निर्देशानुसार ०१ जानेवारी, २०२4 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने धाराशिव जिल्हियातील २४०-उमरगा विधानसभा मतदारसंघ, २४१- तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघ, २४२- उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघ व २४३- परंडा विधानसभा मतदारसंघ कार्यक्षेतातील मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण कार्यक्रमातर्गंत मतदान केंद्राची प्रत्यदक्ष तपासणी करण्याात आली आहे. त्याेनुषंगाने मतदान केंद्राचे स्थायन रहिवाशी क्षेत्रापासून 02km च्याय आत, मतदान केंद्र तळमजल्यातवर असणे, मतदान केंद्राचे नावात बदल, मतदान ठिकाणात आवश्यातेनुसार खालील प्रमाणे बदल करण्यालत आले आहेत.

मा.भारत निवडणूक आयोग व मा.मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , मंत्रालय, मुंबई यांचे निर्देशानुसार ०१ जानेवारी, २०२4 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने धाराशिव जिल्हियातील २४०-उमरगा विधानसभा मतदारसंघ, २४१- तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघ, २४२- उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघ व २४३- परंडा विधानसभा मतदारसंघ कार्यक्षेतातील मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण कार्यक्रमातर्गंत मतदान केंद्राची प्रत्यदक्ष तपासणी करण्याात आली आहे. त्याेनुषंगाने मतदान केंद्राचे स्थायन रहिवाशी क्षेत्रापासून 02km च्याय आत, मतदान केंद्र तळमजल्यातवर असणे, मतदान केंद्राचे नावात बदल, मतदान ठिकाणात आवश्यातेनुसार खालील प्रमाणे बदल करण्यालत आले आहेत.

प्रेस नोट – डाउनलोड

  1. २४०-उमरगा विधानसभा मतदारसंघ (English / Marathi )
  2. २४१- तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघ (English / Marathi )
  3. २४२- उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघ (English / Marathi )
  4. २४३- परंडा विधानसभा मतदारसंघ (English / Marathi )

 

23/09/2023 30/09/2024 पहा (542 KB)
संग्रहित