Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा.भारत निवडणूक आयोग व मा.मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , मंत्रालय, मुंबई यांचे निर्देशानुसार ०१ जानेवारी, २०२4 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने धाराशिव जिल्हियातील २४०-उमरगा विधानसभा मतदारसंघ, २४१- तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघ, २४२- उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघ व २४३- परंडा विधानसभा मतदारसंघ कार्यक्षेतातील मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण कार्यक्रमातर्गंत मतदान केंद्राची प्रत्यदक्ष तपासणी करण्याात आली आहे. त्याेनुषंगाने मतदान केंद्राचे स्थायन रहिवाशी क्षेत्रापासून 02km च्याय आत, मतदान केंद्र तळमजल्यातवर असणे, मतदान केंद्राचे नावात बदल, मतदान ठिकाणात आवश्यातेनुसार खालील प्रमाणे बदल करण्यालत आले आहेत.

मा.भारत निवडणूक आयोग व मा.मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , मंत्रालय, मुंबई यांचे निर्देशानुसार ०१ जानेवारी, २०२4 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने धाराशिव जिल्हियातील २४०-उमरगा विधानसभा मतदारसंघ, २४१- तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघ, २४२- उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघ व २४३- परंडा विधानसभा मतदारसंघ कार्यक्षेतातील मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण कार्यक्रमातर्गंत मतदान केंद्राची प्रत्यदक्ष तपासणी करण्याात आली आहे. त्याेनुषंगाने मतदान केंद्राचे स्थायन रहिवाशी क्षेत्रापासून 02km च्याय आत, मतदान केंद्र तळमजल्यातवर असणे, मतदान केंद्राचे नावात बदल, मतदान ठिकाणात आवश्यातेनुसार खालील प्रमाणे बदल करण्यालत आले आहेत.

प्रेस नोट – डाउनलोड

  1. २४०-उमरगा विधानसभा मतदारसंघ (English / Marathi )
  2. २४१- तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघ (English / Marathi )
  3. २४२- उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघ (English / Marathi )
  4. २४३- परंडा विधानसभा मतदारसंघ (English / Marathi )

 

23/09/2023 30/09/2024 पहा (542 KB)
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प उपसा सिंचन योजना १. टप्पा क्रमांक ०५ अंतर्गत इराचीवाडी साठवण तलाव मौजे इराचीवाडी व मात्रेवाडी ता. भूम जिल्हा धाराशिव येथील भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील ११(०१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना.

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प उपसा सिंचन योजना १. टप्पा क्रमांक ०५ अंतर्गत इराचीवाडी साठवण तलाव मौजे इराचीवाडी व मात्रेवाडी ता. भूम जिल्हा धाराशिव येथील भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील ११(०१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना.

21/09/2023 14/11/2023 पहा (2 MB)
परिपत्रक-सर्व शासकीय, निमशासकीय समारंभात/कार्यक्रमात स्वागत सत्कारांसाठी पुष्पगुच्छ /फुलांच्या हारा ऐवजी पर्यावरणपूर्वक झाडांची रोपे, थोर विचारवंत, विज्ञानविषयक, ऐतिहासीक, सामाजिकसुधारणापर, महापुरुषाचे आत्मचरित्र, समाजप्रबोधनपर अशी पुस्तके भेट म्हणुन देण्यात यावीत.

परिपत्रक-सर्व शासकीय, निमशासकीय समारंभात/कार्यक्रमात स्वागत सत्कारांसाठी पुष्पगुच्छ /फुलांच्या हारा ऐवजी पर्यावरणपूर्वक झाडांची रोपे, थोर विचारवंत, विज्ञानविषयक, ऐतिहासीक, सामाजिकसुधारणापर, महापुरुषाचे आत्मचरित्र, समाजप्रबोधनपर अशी पुस्तके भेट म्हणुन देण्यात यावीत.

11/09/2023 30/09/2030 पहा (523 KB)
सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग-4

सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग-4

06/09/2023 31/03/2024 पहा (2 MB)
सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -3

सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -3

06/09/2023 31/03/2024 पहा (2 MB)
अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.01.01.2021 ते दि.31.12.2021अखेरची म्हणजेच दि.01.01.2022 रोजीची तसेच दि.01.01.2022 ते दि.31.12.2022 अखेर म्हणजेच दि.01.01.2023 रोजीची अ.का.संवर्गातील कर्मचारी यांची प्राथमिक जेष्ठता सुची

अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.01.01.2021 ते दि.31.12.2021अखेरची म्हणजेच दि.01.01.2022 रोजीची तसेच दि.01.01.2022 ते दि.31.12.2022 अखेर म्हणजेच दि.01.01.2023 रोजीची अ.का.संवर्गातील कर्मचारी यांची प्राथमिक जेष्ठता सुची –  1.1.2022 and 1.1.2023

04/08/2023 03/08/2024 पहा (5 MB)
उस्मानाबाद जिल्हा महसूल आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी यांची दि. ०१.०१. २०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी / सूची

उस्मानाबाद जिल्हा महसूल आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी यांची दि. ०१.०१. २०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी / सूची

20/07/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम २८(अ) खालील निवाडे दिनांक १०/०७/२०२३.

भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम २८(अ) खालील निवाडे दिनांक १०/०७/२०२३.

20/07/2023 31/07/2026 पहा (7 MB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ७६ व ७७(2) मधील प्रमाणे प्राधिकरण औरंगाबादकडे आदेश वर्ग दिनांक १०/०७/२०२३.

भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ७६ व ७७(2) मधील प्रमाणे प्राधिकरण औरंगाबादकडे आदेश वर्ग दिनांक १०/०७/२०२३.

20/07/2023 31/07/2026 पहा (4 MB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम २८(अ) खालील निवाडे दिनांक ०९/०७/२०२३ व १०/०७/२०२३.

भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम २८(अ) खालील निवाडे दिनांक ०९/०७/२०२३ व १०/०७/२०२३.

20/07/2023 31/07/2026 पहा (3 MB)
संग्रहित