Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत कुक्कुट पक्षी आणि खाद्य वाटप करणे.

राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत कुक्कुट पक्षी आणि खाद्य वाटप करणे.

22/01/2021 29/01/2021 पहा (284 KB)
राष्ट्रीय पशुधन योजनेंतर्गत वैरण बियाणे प्रापण, संकलन व वितरण या योजनेखाली वैरण बियाणे आणि चारा पिकांच्या ठोबांचे वाटप.

राष्ट्रीय पशुधन योजनेंतर्गत वैरण बियाणे प्रापण, संकलन व वितरण या योजनेखाली वैरण बियाणे आणि चारा पिकांच्या ठोबांचे वाटप.

11/01/2021 10/02/2021 पहा (699 KB)
सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग–4

सामायिक अनुकंपा  प्रतीक्षा यादी वर्ग–4

07/12/2020 31/01/2021 पहा (4 MB)
सामायिक अनुकंपा  प्रतीक्षा यादी वर्ग–3

सामायिक अनुकंपा  प्रतीक्षा यादी वर्ग–3

07/12/2020 31/01/2021 पहा (4 MB)
अतिवृष्टी(ऑक्टोबर नोव्हेंबर-२०१९) अनुदान गावनिहाय टप्पा पहिला व दुसरा तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद

अतिवृष्टी(ऑक्टोबर नोव्हेंबर-२०१९) अनुदान गावनिहाय टप्पा पहिला व दुसरा तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद

31/01/2020 31/01/2021 पहा (4 MB)
मौजे सिंदफळ ता. तुळजापूर येथील ग. नं . २१७ मधील संपादीत क्षेत्राबाबत जाहीर प्रगटन

मौजे सिंदफळ ता. तुळजापूर येथील ग. नं . २१७ मधील संपादीत क्षेत्राबाबत जाहीर प्रगटन

06/06/2019 06/06/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित