घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दुष्काळी परिस्थिती मध्ये गाळपेर क्षेत्रावर चाऱ्याच्या पिकाचे उत्पादन करून जनावरांसाठी चारा निर्माण करणे सण २०१८-१९ या योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची निवड याद्या

दुष्काळी परिस्थिती मध्ये गाळपेर क्षेत्रावर चाऱ्याच्या पिकाचे उत्पादन करून जनावरांसाठी चारा निर्माण करणे सण २०१८-१९ या योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची निवड याद्या

12/12/2018 31/07/2019 डाउनलोड (10 MB)
प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत बाह्ययंत्रणे कडून मनुष्यबळ पुरवठा बाबत

प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत बाह्ययंत्रणे कडून मनुष्यबळ पुरवठा बाबत

04/12/2018 27/12/2018 डाउनलोड (4 MB)
सन 2018-19 च्या खरीप हंगाम Trigger -2 लागू झालेल्या तालुक्यामध्ये दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागु करणे बाबत.

सन 2018-19 च्या खरीप हंगाम Trigger -2 लागू झालेल्या तालुक्यामध्ये दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागु करणे बाबत.

30/11/2018 30/06/2019 डाउनलोड (640 KB)
उपविभागीय अधिकारी भूम, भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम ११ आणि १९ खालील अधिसूचना(मौजे शेळगाव, पांढरेवाडी-कलम ११) (मौजे पाटसांगवी कलम- १९(मौजे पाटसांगवी कलम- ११ शुद्धीपत्रक))

उपविभागीय अधिकारी भूम, भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम ११ आणि १९ खालील अधिसूचना(मौजे शेळगाव, पांढरेवाडी-कलम ११) (मौजे पाटसांगवी कलम- १९(मौजे पाटसांगवी कलम- ११ शुद्धीपत्रक))

12/09/2018 11/09/2019 डाउनलोड (90 KB)
किल्लारी (कवठा) बॅरेज ता. औसा जिल्हा लातूर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या मौ. कवठा ता. उमरगा जिल्हा उस्मानाबादच्या भूसंपादनाबाबत

किल्लारी (कवठा) बॅरेज ता. औसा जिल्हा लातूर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या मौ. कवठा ता. उमरगा जिल्हा उस्मानाबादच्या भूसंपादनाबाबत

07/09/2018 31/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
बोंड अळी कापूस अनुदान वाटप -दुसरा टप्पा यादी तालुका परंडा

बोंड अळी कापूस अनुदान वाटप -दुसरा टप्पा यादी तालुका परंडा

30/08/2018 28/08/2019 डाउनलोड (301 KB)
कापूस बोंड अळी अनुदान वाटप -दुसरा टप्पा

कापूस बोंड अळी अनुदान वाटप -दुसरा टप्पा

29/08/2018 29/08/2019 डाउनलोड (348 KB)
खरीप अनुदान २०१५ शेतकरी लाभार्थी वाटप यादी ता. लोहारा – 1 ते २६ नमुना

खरीप अनुदान २०१५ शेतकरी लाभार्थी वाटप यादी ता. लोहारा – 1 ते २६ नमुना

24/08/2018 24/08/2020 डाउनलोड (7 MB)
कापूस अनुदान २०१७ वाटप यादी – तुळजापूर

कापूस अनुदान २०१७ वाटप यादी – तुळजापूर

21/08/2018 20/08/2019 डाउनलोड (342 KB)
सन २०१६-१७ मधील कापूस नुकसान झाल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप करणे बाबतची गावनिहाय मौ. नितळी येथील यादी.

सन २०१६-१७ मधील कापूस नुकसान झाल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप करणे बाबतची गावनिहाय मौ. नितळी येथील यादी.

02/08/2018 01/08/2019 डाउनलोड (116 KB)
संग्रहित