Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
बांधकाम कामगारांना इस्राईलमध्ये नोकरी करण्याची संधी

बांधकाम कामगारांना इस्राईलमध्ये नोकरी करण्याची संधी

01/03/2024 20/03/2024 पहा (374 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय धाराशिव व जिल्हाधिकारी निवासस्थान येथील निरुपयोगी/दुरुस्ती न होण्याजोग्या शासकीय भांडार वस्तु, यंत्रसामुग्री, इत्यादी साहित्यांचा जाहिर लिलाव सुचना प्रसिध्द करणे बाबत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय धाराशिव व जिल्हाधिकारी निवासस्थान येथील निरुपयोगी/दुरुस्ती न होण्याजोग्या शासकीय भांडार वस्तु, यंत्रसामुग्री, इत्यादी साहित्यांचा जाहिर लिलाव सुचना प्रसिध्द करणे बाबत.

28/02/2024 12/03/2024 पहा (1 MB)
तलाठी संवर्गाची प्राथमिक ज्येष्ठता यादी (१९९७ ते २०२२) दि. ०१/०१/२०२३

तलाठी संवर्गाची प्राथमिक ज्येष्ठता यादी (१९९७ ते २०२२) दि. ०१/०१/२०२३

26/02/2024 01/03/2024 पहा (2 MB)
सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -4

सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -4

23/01/2024 30/06/2024 पहा (3 MB)
सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -3

सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -3

23/01/2024 30/06/2024 पहा (2 MB)
आंतर विभागीय /आंतर जिल्हा बदली प्रतीक्षा सूची

आंतर विभागीय /आंतर जिल्हा बदली प्रतीक्षा सूची

11/12/2023 10/12/2024 पहा (290 KB)
आंतरविभागीय /आंतरजिल्हा बदलीच्या अनुषंगाने प्राप्त तलाठी संवर्गातील पात्र कर्मचारी यांची प्रतीक्षा सूची

आंतरविभागीय /आंतरजिल्हा बदलीच्या अनुषंगाने प्राप्त तलाठी संवर्गातील पात्र कर्मचारी यांची प्रतीक्षा सूची

20/11/2023 31/12/2024 पहा (320 KB)
तुळजापूर मंदिर विकास आराखडा सादरीकरण लिंक

तुळजापूर मंदिर विकास आराखडा सादरीकरण लिंक

09/10/2023 31/10/2024 पहा (32 KB)
तुळजापूर मंदिर विकास आराखडा व्हिडिओ लिंक

तुळजापूर मंदिर विकास आराखडा व्हिडिओ लिंक

09/10/2023 31/10/2024 पहा (33 KB)
मा.भारत निवडणूक आयोग व मा.मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , मंत्रालय, मुंबई यांचे निर्देशानुसार ०१ जानेवारी, २०२4 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने धाराशिव जिल्हियातील २४०-उमरगा विधानसभा मतदारसंघ, २४१- तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघ, २४२- उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघ व २४३- परंडा विधानसभा मतदारसंघ कार्यक्षेतातील मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण कार्यक्रमातर्गंत मतदान केंद्राची प्रत्यदक्ष तपासणी करण्याात आली आहे. त्याेनुषंगाने मतदान केंद्राचे स्थायन रहिवाशी क्षेत्रापासून 02km च्याय आत, मतदान केंद्र तळमजल्यातवर असणे, मतदान केंद्राचे नावात बदल, मतदान ठिकाणात आवश्यातेनुसार खालील प्रमाणे बदल करण्यालत आले आहेत.

मा.भारत निवडणूक आयोग व मा.मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , मंत्रालय, मुंबई यांचे निर्देशानुसार ०१ जानेवारी, २०२4 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने धाराशिव जिल्हियातील २४०-उमरगा विधानसभा मतदारसंघ, २४१- तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघ, २४२- उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघ व २४३- परंडा विधानसभा मतदारसंघ कार्यक्षेतातील मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण कार्यक्रमातर्गंत मतदान केंद्राची प्रत्यदक्ष तपासणी करण्याात आली आहे. त्याेनुषंगाने मतदान केंद्राचे स्थायन रहिवाशी क्षेत्रापासून 02km च्याय आत, मतदान केंद्र तळमजल्यातवर असणे, मतदान केंद्राचे नावात बदल, मतदान ठिकाणात आवश्यातेनुसार खालील प्रमाणे बदल करण्यालत आले आहेत.

प्रेस नोट – डाउनलोड

  1. २४०-उमरगा विधानसभा मतदारसंघ (English / Marathi )
  2. २४१- तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघ (English / Marathi )
  3. २४२- उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघ (English / Marathi )
  4. २४३- परंडा विधानसभा मतदारसंघ (English / Marathi )

 

23/09/2023 30/09/2024 पहा (542 KB)
संग्रहित