Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत वैरण बियाणे संकलन व वितरण या योजनेखाली वैरण बियाणे आणि चारा पिकांच्या ठोबांचे वाटप

राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत वैरण बियाणे संकलन व वितरण या योजनेखाली वैरण बियाणे आणि चारा पिकांच्या ठोबांचे वाटप

25/06/2020 24/07/2020 पहा (350 KB)
अतिवृष्टी(ऑक्टोबर नोव्हेंबर-२०१९) अनुदान , तालुका परांडा जिल्हा उस्मानाबाद

अतिवृष्टी(ऑक्टोबर नोव्हेंबर-२०१९) अनुदान,  तालुका परांडा जिल्हा उस्मानाबाद

01/06/2020 30/08/2020 पहा (2 MB)
अतिवृष्टी(ऑक्टोबर नोव्हेंबर-२०१९) अनुदान गावनिहाय टप्पा पहिला व दुसरा तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद

अतिवृष्टी(ऑक्टोबर नोव्हेंबर-२०१९) अनुदान गावनिहाय टप्पा पहिला व दुसरा तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद

31/01/2020 31/01/2021 पहा (4 MB)
अतिवृष्टी(ऑक्टोबर नोव्हेंबर-२०१९) अनुदान टप्पा दुसरा तालुका लोहारा जिल्हा उस्मानाबाद

अतिवृष्टी(ऑक्टोबर नोव्हेंबर-२०१९) अनुदान टप्पा दुसरा तालुका लोहारा जिल्हा उस्मानाबाद

21/01/2020 31/12/2020 पहा (5 MB)
अतिवृष्टी(ऑक्टोबर नोव्हेंबर-२०१९) अनुदान टप्पा पहिला तालुका लोहारा जिल्हा उस्मानाबाद

अतिवृष्टी(ऑक्टोबर नोव्हेंबर-२०१९) अनुदान टप्पा पहिला तालुका लोहारा जिल्हा उस्मानाबाद

21/01/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)
मौजे सिंदफळ ता. तुळजापूर येथील ग. नं . २१७ मधील संपादीत क्षेत्राबाबत जाहीर प्रगटन

मौजे सिंदफळ ता. तुळजापूर येथील ग. नं . २१७ मधील संपादीत क्षेत्राबाबत जाहीर प्रगटन

06/06/2019 06/06/2022 पहा (2 MB)
खरीप अनुदान २०१५ शेतकरी लाभार्थी वाटप यादी ता. लोहारा – 1 ते २६ नमुना

खरीप अनुदान २०१५ शेतकरी लाभार्थी वाटप यादी ता. लोहारा – 1 ते २६ नमुना

24/08/2018 24/08/2020 पहा (7 MB)
संग्रहित