Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
एमबीबीएस, बीएएमएस पदवी / पदव्युत्तर आहर्ताधारक उमेद्वाराकरिता कंत्राटी (तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी) पदारिता मुलाखत दिनांक ०७/०२/२०२३ उस्मानाबाद जिल्हा.

एमबीबीएस, बीएएमएस पदवी / पदव्युत्तर आहर्ताधारक उमेद्वाराकरिता कंत्राटी (तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी) पदारिता मुलाखत दिनांक ०७/०२/२०२३ उस्मानाबाद जिल्हा.

31/01/2023 07/02/2023 पहा (714 KB)
उस्मानाबाद तालुक्यात अवैध गौणखनिजाची वाहतूक करताना जप्त केलेली वाहने टिप्पर क्र. MH-04 9098, MH 04 BU 3602, MH 42 B 7170 ही वाहने पोलीस स्टेशन ढोकी व तहसील कार्यालय परिसरात टेम्पो क्र. MH 11 AC 3451 MH 02 या 2983 MH 25 AN 6720  MH 25 AN 6721 वरील वाहने आहेत. 01/02/2023 दुपारी 12:00 वाजता या लिलावात जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभागी व्हावे.

उस्मानाबाद तालुक्यात अवैध गौणखनिजाची वाहतूक करताना जप्त केलेली वाहने टिप्पर क्र. MH-04 9098, MH 04 BU 3602, MH 42 B 7170 ही वाहने पोलीस स्टेशन ढोकी व तहसील कार्यालय परिसरात टेम्पो क्र. MH 11 AC 3451 MH 02 या 2983 MH 25 AN 6720  MH 25 AN 6721 वरील वाहने आहेत. 01/02/2023 दुपारी 12:00 वाजता या लिलावात जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभागी व्हावे.

30/01/2023 01/02/2023 पहा (2 MB)
जून 2022 ते ऑक्‍टोबर 2022 पर्यंत सतत पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी

जून 2022 ते ऑक्‍टोबर 2022 पर्यंत सतत पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी

27/01/2023 27/01/2024 पहा (9 MB)
श्री तुळजाभवानी मंदिर, तुळजापूरसाठी एकात्मिक मंदिर व्यवस्थापन आणि रांग व्यवस्थापन सॉफ्टवेअरचे ऑनलाइन सॉफ्टवेअर डिझाइन, विकास आणि देखभाल यासाठी स्वारस्य व्यक्त करणे (EOI)

श्री तुळजाभवानी मंदिर, तुळजापूरसाठी एकात्मिक मंदिर व्यवस्थापन आणि रांग व्यवस्थापन सॉफ्टवेअरचे ऑनलाइन सॉफ्टवेअर डिझाइन, विकास आणि देखभाल यासाठी स्वारस्य व्यक्त करणे (EOI)

25/01/2023 16/02/2023 पहा (1 MB)
उस्मानाबाद जिल्हा – प्रारूप सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग-4

उस्मानाबाद जिल्हा – प्रारूप सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग-4

25/01/2023 06/02/2023 पहा (2 MB)
उस्मानाबाद जिल्हा – प्रारूप सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग-3

उस्मानाबाद जिल्हा – प्रारूप सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग-3

25/01/2023 06/02/2023 पहा (2 MB)
जिल्हा प्राणिक्लेष प्रतिबंधक सोसायटी उस्मानाबाद अन्वये आशासकिय सदस्य यांची निवड करणे

जिल्हा प्राणिक्लेष प्रतिबंधक सोसायटी उस्मानाबाद अन्वये आशासकिय सदस्य यांची निवड करणे

20/01/2023 05/02/2023 पहा (328 KB)
तालुका तुळजापूर:- माहे जुन ते ऑगस्ट २०२२ मधील सततच्या (निकषाबाहेरील) पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

तालुका तुळजापूर:- माहे जुन ते ऑगस्ट २०२२ मधील सततच्या (निकषाबाहेरील) पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

03/01/2023 03/01/2024 पहा (10 MB)
तालुका तुळजापूर:- माहे जुन ते ऑगस्ट २०२२ मधील सततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे आणि पूरपरिस्थितीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

तालुका तुळजापूर:- माहे जुन ते ऑगस्ट २०२२ मधील सततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे आणि पूरपरिस्थितीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

03/01/2023 03/01/2024 पहा (1 MB)
तालुका लोहारा:- माहे जुन ते ऑक्टोबर २०२२ मधील सततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

तालुका लोहारा:- माहे जुन ते ऑक्टोबर २०२२ मधील सततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप(शेतकऱ्यांची यादी)

26/12/2022 31/12/2023 पहा (4 MB)
संग्रहित