Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1.1.1998 ते 31. 12. 2013 पर्यंत अव्वल कारकून संवर्गातील प्राथमिक सुधारित विभागीय ज्येष्ठता यादी

मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1.1.1998 ते 31. 12. 2013 पर्यंत अव्वल कारकून संवर्गातील प्राथमिक सुधारित विभागीय ज्येष्ठता यादी

05/10/2021 18/10/2021 पहा (4 MB)
मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1.1.1998 ते 31. 12. 2013 पर्यंत मंडळ अधिकाऱ्याची प्राथमिक सुधारित विभागीय ज्येष्ठता यादी

मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1.1.1998 ते 31. 12. 2013 पर्यंत मंडळ अधिकाऱ्याची प्राथमिक सुधारित विभागीय ज्येष्ठता यादी

05/10/2021 18/10/2021 पहा (3 MB)
२९ ब्रास काळी वाळु व ९६ ब्रास क्रश सॅण्ड लिलाव करणे

२९ ब्रास काळी वाळु व ९६ ब्रास क्रश सॅण्ड लिलाव करणे

04/10/2021 12/10/2021 पहा (482 KB)
वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अर्ज मागणी (विघयो,आदिवासी उपाययोजना, जीवायो सर्वसाधारण )- पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद उस्मानाबाद

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अर्ज मागणी (विघयो,आदिवासी उपाययोजना, जीवायो सर्वसाधारण )- पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद उस्मानाबाद

27/09/2021 26/10/2021 पहा (5 MB)
भूकंपग्रस्त प्रमापत्र धारकांची एकत्रित संकलन यादी जिल्हा उस्मानाबाद

भूकंपग्रस्त प्रमापत्र धारकांची एकत्रित संकलन यादी जिल्हा उस्मानाबाद

22/07/2021 31/12/2021 पहा (9 MB)
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी या केंद्रीय योजनेअंतर्गत इच्छुक व्यक्ती / संस्था यांना योजनेचा लाभ देणे बाबत

पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी या केंद्रीय योजनेअंतर्गत इच्छुक व्यक्ती / संस्था यांना योजनेचा लाभ देणे बाबत

10/07/2021 31/03/2022 पहा (604 KB)
कंपनी निहाय , ग्रेड निहाय रासायनिक खतांचे सुधारीत दर 

कंपनी निहाय , ग्रेड निहाय रासायनिक खतांचे सुधारीत दर

14/06/2021 31/03/2022 पहा (192 KB)
उमरगा तालुका :- अतिवृष्टी व पूरग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप यादी २०२०- शेत जमिनीचे नुकसान.

उमरगा तालुका :- अतिवृष्टी व पूरग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप यादी २०२०- शेत जमिनीचे नुकसान.

25/05/2021 25/05/2022 पहा (1 MB)
उमरगा तालुका :- अवकाळी पाऊस बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप यादी २०२०

उमरगा तालुका :- अवकाळी पाऊस बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप यादी २०२०

25/05/2021 25/05/2022 पहा (649 KB)
उमरगा तालुका :- अतिवृष्टी व पूरग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप यादी २०२०- शेतपिके नुकसान- दुसरा टप्पा

उमरगा तालुका :- अतिवृष्टी व पूरग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप यादी २०२०- शेतपिके नुकसान- दुसरा टप्पा

25/05/2021 25/05/2022 पहा (8 MB)
संग्रहित