Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कृषी हवामान सल्ला

कृषी हवामान सल्ला

31/07/2021 04/08/2021 पहा (1 MB)
भूकंपग्रस्त प्रमापत्र धारकांची एकत्रित संकलन यादी जिल्हा उस्मानाबाद

भूकंपग्रस्त प्रमापत्र धारकांची एकत्रित संकलन यादी जिल्हा उस्मानाबाद

22/07/2021 31/12/2021 पहा (9 MB)
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी या केंद्रीय योजनेअंतर्गत इच्छुक व्यक्ती / संस्था यांना योजनेचा लाभ देणे बाबत

पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी या केंद्रीय योजनेअंतर्गत इच्छुक व्यक्ती / संस्था यांना योजनेचा लाभ देणे बाबत

10/07/2021 31/03/2022 पहा (604 KB)
मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई,  यांचेकडील मूळ अर्ज क्रमांक ३५४/२०१५  श्री महेश सत्रे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये प्रसारित आदेशानुसार मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१३  या कालावधीची म्हणजे दिनांक ०१.०१.२०१४ रोजी ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी

मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई,  यांचेकडील मूळ अर्ज क्रमांक ३५४/२०१५  श्री महेश सत्रे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये प्रसारित आदेशानुसार मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१३  या कालावधीची म्हणजे दिनांक ०१.०१.२०१४ रोजी ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी

07/07/2021 31/08/2021 पहा (9 MB)
मा .  महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचेकडील  मूळ अर्ज क्र. ३५४ /२०१५   श्री महेश सप्रे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये पारित आदेशानुसार अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक ०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१३  या कालावधीची म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०१४  रोजीची स्थिती दर्शवणारी अंतिम जेष्ठता यादी 

मा .  महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचेकडील  मूळ अर्ज क्र. ३५४ /२०१५   श्री महेश सप्रे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये पारित आदेशानुसार अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक ०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१३  या कालावधीची म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०१४  रोजीची स्थिती दर्शवणारी अंतिम जेष्ठता यादी

07/07/2021 31/08/2021 पहा (672 KB)
कंपनी निहाय , ग्रेड निहाय रासायनिक खतांचे सुधारीत दर 

कंपनी निहाय , ग्रेड निहाय रासायनिक खतांचे सुधारीत दर

14/06/2021 31/03/2022 पहा (192 KB)
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई याचेकडील मुळ अर्ज क्र. 354/2015 श्री. महेश सप्रे विरुद्ध  महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये पारीत आदेशानुसार मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांची दि. 1.1.1997 ते 31.12.2013 या कालावधीची म्हणजेच 1.1.2014 रोजीची प्रारूप / प्राथमिक ज्येष्ठता सुची

मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई याचेकडील मुळ अर्ज क्र. 354/2015 श्री. महेश सप्रे विरुद्ध  महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये पारीत आदेशानुसार मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांची दि. 1.1.1997 ते 31.12.2013 या कालावधीची म्हणजेच 1.1.2014 रोजीची प्रारूप / प्राथमिक ज्येष्ठता सुची

04/06/2021 31/07/2021 पहा (8 MB)
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई याचेकडील मुळ अर्ज क्र. 354/2015 मधील निर्देशानुसार अव्वल कारकून संवर्गाची दि. 01.01.1997 ते 31.12.2013 या कालावधीची म्हणजेच दि. 01.01.2014 रोजीची स्थिती दर्शिवणारी प्राथमिक जेष्ठता यादी 

मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई याचेकडील मुळ अर्ज क्र. 354/2015 मधील निर्देशानुसार अव्वल कारकून संवर्गाची दि. 01.01.1997 ते 31.12.2013 या कालावधीची म्हणजेच दि. 01.01.2014 रोजीची स्थिती दर्शिवणारी प्राथमिक जेष्ठता यादी

04/06/2021 31/07/2021 पहा (1 MB)
सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -४

सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -४

31/05/2021 31/07/2021 पहा (3 MB)
सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -३

सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग -३

31/05/2021 31/07/2021 पहा (2 MB)
संग्रहित