घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
31 जानेवारी 201 9 रोजीची गृह मंत्रालयाची अधिसूचना

31 जानेवारी 201 9 रोजीची गृह मंत्रालयाची अधिसूचना

30/03/2019 30/04/2019 डाउनलोड (461 KB)
माहे जून ते ऑक्टोबर2016 च्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना पिक नुकसानिसाठी बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप यादी

Grant Distribution list to Affected Farmers for Crop loss due to excessive june to october 2016

01/02/2019 29/01/2020 डाउनलोड (2 MB)
जुन ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत झालेले एकूण पर्जन्यमान 750 मीमी पेक्षा कमी असलेल्या महसुली मंडळातील अंतिम पैसेवारी 50 पेक्षा कमी आलेल्या उमरगा तालुक्यातील 96 गावात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करणेबाबत.

जुन ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत झालेले एकूण पर्जन्यमान 750 मीमी पेक्षा कमी असलेल्या महसुली मंडळातील अंतिम पैसेवारी 50 पेक्षा कमी आलेल्या उमरगा तालुक्यातील 96 गावात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करणेबाबत.

17/01/2019 30/06/2019 डाउनलोड (2 MB)
कापसावरील बोण्ड आळीने त्रस्त शेतकरी यांच्या याद्या , तहसील कळंब

कापसावरील बोण्ड आळीने त्रस्त शेतकरी यांच्या याद्या , तहसील कळंब

27/12/2018 27/12/2019 डाउनलोड (269 KB)
दुष्काळी परिस्थिती मध्ये गाळपेर क्षेत्रावर चाऱ्याच्या पिकाचे उत्पादन करून जनावरांसाठी चारा निर्माण करणे सण २०१८-१९ या योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची निवड याद्या

दुष्काळी परिस्थिती मध्ये गाळपेर क्षेत्रावर चाऱ्याच्या पिकाचे उत्पादन करून जनावरांसाठी चारा निर्माण करणे सण २०१८-१९ या योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची निवड याद्या

12/12/2018 31/07/2019 डाउनलोड (10 MB)
सन 2018-19 च्या खरीप हंगाम Trigger -2 लागू झालेल्या तालुक्यामध्ये दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागु करणे बाबत.

सन 2018-19 च्या खरीप हंगाम Trigger -2 लागू झालेल्या तालुक्यामध्ये दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागु करणे बाबत.

30/11/2018 30/06/2019 डाउनलोड (640 KB)
उपविभागीय अधिकारी भूम, भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम ११ आणि १९ खालील अधिसूचना(मौजे शेळगाव, पांढरेवाडी-कलम ११) (मौजे पाटसांगवी कलम- १९(मौजे पाटसांगवी कलम- ११ शुद्धीपत्रक))

उपविभागीय अधिकारी भूम, भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम ११ आणि १९ खालील अधिसूचना(मौजे शेळगाव, पांढरेवाडी-कलम ११) (मौजे पाटसांगवी कलम- १९(मौजे पाटसांगवी कलम- ११ शुद्धीपत्रक))

12/09/2018 11/09/2019 डाउनलोड (90 KB)
बोंड अळी कापूस अनुदान वाटप -दुसरा टप्पा यादी तालुका परंडा

बोंड अळी कापूस अनुदान वाटप -दुसरा टप्पा यादी तालुका परंडा

30/08/2018 28/08/2019 डाउनलोड (301 KB)
कापूस बोंड अळी अनुदान वाटप -दुसरा टप्पा

कापूस बोंड अळी अनुदान वाटप -दुसरा टप्पा

29/08/2018 29/08/2019 डाउनलोड ()
खरीप अनुदान २०१५ शेतकरी लाभार्थी वाटप यादी ता. लोहारा – 1 ते २६ नमुना

खरीप अनुदान २०१५ शेतकरी लाभार्थी वाटप यादी ता. लोहारा – 1 ते २६ नमुना

24/08/2018 24/08/2020 डाउनलोड (7 MB)
संग्रहित