घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
माहे जून ते ऑक्टोबर2016 च्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना पिक नुकसानिसाठी बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप यादी

Grant Distribution list to Affected Farmers for Crop loss due to excessive june to october 2016

01/02/2019 29/01/2020 डाउनलोड (2 MB)
जुन ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत झालेले एकूण पर्जन्यमान 750 मीमी पेक्षा कमी असलेल्या महसुली मंडळातील अंतिम पैसेवारी 50 पेक्षा कमी आलेल्या उमरगा तालुक्यातील 96 गावात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करणेबाबत.

जुन ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत झालेले एकूण पर्जन्यमान 750 मीमी पेक्षा कमी असलेल्या महसुली मंडळातील अंतिम पैसेवारी 50 पेक्षा कमी आलेल्या उमरगा तालुक्यातील 96 गावात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करणेबाबत.

17/01/2019 30/06/2019 डाउनलोड (2 MB)
राष्ट्रीय कृषी योजने अंतर्गत विद्युत चलीत कडबा कुट्टी यंत्राचे वाटप या  योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची यादी.

राष्ट्रीय कृषी योजने अंतर्गत विद्युत चलीत कडबा कुट्टी यंत्राचे वाटप या  योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची यादी.

16/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
राष्ट्रीय कृषी योजने अंतर्गत बहुवार्षिक चारा पिकाचे लागवड व उत्पादन करून मुरघास तयार करणे या योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची यादी.

राष्ट्रीय कृषी योजने अंतर्गत बहुवार्षिक चारा पिकाचे लागवड व उत्पादन करून मुरघास तयार करणे या योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची यादी.

16/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादी वर्ग – 4

सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादी वर्ग –4

03/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (8 MB)
सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादी वर्ग – 3

सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादी वर्ग – 3

03/01/2018 31/03/2019 डाउनलोड (9 MB)
कापसावरील बोण्ड आळीने त्रस्त शेतकरी यांच्या याद्या , तहसील कळंब

कापसावरील बोण्ड आळीने त्रस्त शेतकरी यांच्या याद्या , तहसील कळंब

27/12/2018 27/12/2019 डाउनलोड (269 KB)
दुष्काळी परिस्थिती मध्ये गाळपेर क्षेत्रावर चाऱ्याच्या पिकाचे उत्पादन करून जनावरांसाठी चारा निर्माण करणे सण २०१८-१९ या योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची निवड याद्या

दुष्काळी परिस्थिती मध्ये गाळपेर क्षेत्रावर चाऱ्याच्या पिकाचे उत्पादन करून जनावरांसाठी चारा निर्माण करणे सण २०१८-१९ या योजनेचा लाभ देण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थीची निवड याद्या

12/12/2018 31/07/2019 डाउनलोड (10 MB)
सन 2018-19 च्या खरीप हंगाम Trigger -2 लागू झालेल्या तालुक्यामध्ये दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागु करणे बाबत.

सन 2018-19 च्या खरीप हंगाम Trigger -2 लागू झालेल्या तालुक्यामध्ये दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागु करणे बाबत.

30/11/2018 30/06/2019 डाउनलोड (640 KB)
उपविभागीय अधिकारी भूम, भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम ११ आणि १९ खालील अधिसूचना(मौजे शेळगाव, पांढरेवाडी-कलम ११) (मौजे पाटसांगवी कलम- १९(मौजे पाटसांगवी कलम- ११ शुद्धीपत्रक))

उपविभागीय अधिकारी भूम, भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम ११ आणि १९ खालील अधिसूचना(मौजे शेळगाव, पांढरेवाडी-कलम ११) (मौजे पाटसांगवी कलम- १९(मौजे पाटसांगवी कलम- ११ शुद्धीपत्रक))

12/09/2018 11/09/2019 डाउनलोड (90 KB)
संग्रहित