घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राज्य विधानसभेची निवडणूक 2019 उमेदवार खर्चाचा तपशील

राज्य विधानसभेची निवडणूक 2019 उमेदवार खर्चाचा तपशील

14/10/2019 31/12/2019 पहा (16 KB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेदवार शपथपत्र पहा

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेदवार शपथपत्र पहा

03/10/2019 31/03/2020 पहा (65 KB)
नमुना -1 (नियम 3 पहा) निवडणुकीची सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी २४१- तुळजापूर विधानसभा मतदार संघ

नमुना -1 (नियम 3 पहा) निवडणुकीची सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी २४१- तुळजापूर विधानसभा मतदार संघ

27/09/2019 28/10/2019 पहा (625 KB)
नमुना -1 (नियम 3 पहा) निवडणुकीची सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी २४३- परंडा विधानसभा मतदार संघ

नमुना -1 (नियम 3 पहा) निवडणुकीची सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी २४३- परंडा विधानसभा मतदार संघ

27/09/2019 27/10/2019 पहा (1 MB)
नमुना -1 (नियम 3 पहा) निवडणुकीची सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी २४२- उस्मानाबाद विधानसभा मतदार संघ

नमुना -1 (नियम 3 पहा) निवडणुकीची सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी २४२- उस्मानाबाद विधानसभा मतदार संघ

27/09/2019 21/10/2019 पहा (2 MB)
नमुना -1 (नियम 3 पहा) निवडणुकीची सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी २४०- उमरगा विधानसभा मतदार संघ

नमुना -1 (नियम 3 पहा) निवडणुकीची सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी २४०- उमरगा विधानसभा मतदार संघ

27/09/2019 28/10/2019 पहा (492 KB)
विधानसभा मतदारसंघ निहाय अंतिम मतदार यादी – जिल्हा उस्मानाबाद
विधानसभा मतदारसंघ निहाय अंतिम मतदार यादी सीईओ वेबसाइट उपलब्ध आहे,
पाहण्यासाठी येथे(https://ceo.maharashtra.gov.in/SearchList/) क्लिक करा
09/09/2019 31/10/2019 पहा (375 KB)
राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत बहुवार्षिक चारा पिकाची लागवड आणि उत्पादन करून मुरघास तयार करणे या योजनेतील निवडलेल्या लाभार्थीची यादी

राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत बहुवार्षिक चारा पिकाची लागवड आणि उत्पादन करून मुरघास तयार करणे या योजनेतील निवडलेल्या लाभार्थीची यादी

20/07/2019 31/03/2020 पहा (1 MB)
मौजे सिंदफळ ता. तुळजापूर येथील ग. नं . २१७ मधील संपादीत क्षेत्राबाबत जाहीर प्रगटन

मौजे सिंदफळ ता. तुळजापूर येथील ग. नं . २१७ मधील संपादीत क्षेत्राबाबत जाहीर प्रगटन

06/06/2019 06/06/2022 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कायदा – २००३

राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कायदा – २००३

10/05/2019 10/05/2020 पहा (3 MB)
संग्रहित