घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कापूस अनुदान २०१७ वाटप यादी – तुळजापूर

कापूस अनुदान २०१७ वाटप यादी – तुळजापूर

21/08/2018 20/08/2019 डाउनलोड (342 KB)
सन २०१६-१७ मधील कापूस नुकसान झाल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप करणे बाबतची गावनिहाय मौ. नितळी येथील यादी.

सन २०१६-१७ मधील कापूस नुकसान झाल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप करणे बाबतची गावनिहाय मौ. नितळी येथील यादी.

02/08/2018 01/08/2019 डाउनलोड (116 KB)
दिनांक ०१ जुलै २०१८ या अहर्ता दिनांकानंतर आधारित नांदेड शीख गुरुद्वार सचखंडश्री हुजुर अपचल नगर साहेब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणूक २०१८ मतदार यादी कार्यक्रम

दिनांक ०१ जुलै २०१८ या अहर्ता दिनांकानंतर आधारित नांदेड शीख गुरुद्वार सचखंडश्री हुजुर अपचल नगर साहेब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणूक २०१८ मतदार यादी कार्यक्रम

12/07/2018 12/07/2019 डाउनलोड (2 MB)
कापूस अनुदान वाटप २०१७ बाधित शेतकऱ्यांच्या थेट खाते नंबर वर पैसे पाठविणे बाबत – तालुका तुळजापूर 

कापूस अनुदान वाटप २०१७ बाधित शेतकऱ्यांच्या थेट खाते नंबर वर पैसे पाठविणे बाबत – तालुका तुळजापूर

26/06/2018 25/06/2019 डाउनलोड (29 KB)
कापूस बोंड अळी मदत वाटप याद्या – तालुका वाशी 

कापूस बोंड अळी मदत वाटप याद्या – तालुका वाशी

18/06/2018 17/06/2019 डाउनलोड (956 KB)
कापूस बोंड अळी मदत वाटप याद्या – तालुका भूम 

कापूस बोंड अळी मदत वाटप याद्या – तालुका भूम

15/06/2018 15/06/2019 डाउनलोड ()
कापूस बोंड अळी मदत वाटप याद्या – तालुका कळंब 

कापूस बोंड अळी मदत वाटप याद्या – तालुका कळंब

12/06/2018 03/06/2019 डाउनलोड (156 KB)
माहे ऑक्टोबर २०१८ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची माहिती

माहे ऑक्टोबर २०१८ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची माहिती

05/06/2018 03/07/2019 डाउनलोड (762 KB)
कापूस अनुदान २०१६-१७ , बाधित शेतकऱ्यांचे गावनिहाय अनुदान याद्या , उस्मानाबाद तालुका.

कापूस अनुदान २०१६-१७ , बाधित शेतकऱ्यांचे गावनिहाय अनुदान याद्या , उस्मानाबाद तालुका.

04/06/2018 04/06/2019 डाउनलोड (152 KB)
राज्यातील देवस्थान जमिनी संदर्भात आदेश

राज्यातील देवस्थान जमिनी संदर्भात आदेश

28/05/2018 28/05/2019 डाउनलोड (774 KB)
संग्रहित