Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
यंत्रसामुग्री उपकरणे फर्निचर खरेदी करणे

यंत्रसामुग्री उपकरणे फर्निचर खरेदी करणे

13/01/2024 22/01/2024 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत ऑपरेशन साहित्य खरेदी करिता दरपत्रक मागणी करणे बाबत

राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत ऑपरेशन साहित्य खरेदी करिता दरपत्रक मागणी करणे बाबत

15/01/2024 22/01/2024 पहा (418 KB)
जिल्हा क्षयरोग कार्यालय धाराशिव करिता औषधी खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

जिल्हा क्षयरोग कार्यालय धाराशिव करिता औषधी खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

03/01/2024 11/01/2024 पहा (5 MB)
आरोग्य विभाग , जिल्हा परिषद उस्मानाबाद व अंतर्गत आरोग्यवर्धीनी केंद्रासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणे बाबत

आरोग्य विभाग , जिल्हा परिषद उस्मानाबाद व अंतर्गत आरोग्यवर्धीनी केंद्रासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणे बाबत

28/12/2023 10/01/2024 पहा (4 MB)
रॅट रिपेलनट मशीन खरेदी करिता ई- दरपत्रक सन २०२२-२३

रॅट रिपेलनट मशीन खरेदी करिता ई- दरपत्रक सन २०२२-२३

21/12/2023 29/12/2023 पहा (3 MB)
संगणक प्रणालीद्वारे सी.सी. टीव्ही कॅमेरे बसविणेकरिता स्थानिक स्तर योजना अंतर्गत दरपत्रक मागविणे.

संगणक प्रणालीद्वारे सी.सी. टीव्ही कॅमेरे बसविणेकरिता स्थानिक स्तर योजना अंतर्गत दरपत्रक मागविणे.

21/12/2023 29/12/2023 पहा (2 MB)
गरोदर मातांची मोफत सोनोग्राफी करण्यासठी दरपत्रक मागविणे बाबत- महिला रुग्णालय धाराशिव

गरोदर मातांची मोफत सोनोग्राफी करण्यासठी दरपत्रक मागविणे बाबत- महिला रुग्णालय धाराशिव

20/12/2023 28/12/2023 पहा (1 MB)
संगणक प्रणालीद्वारे दरपत्रक प्रक्रीयानुसार मुस्कान योजना अंतर्गत साहित्य साधन सामुग्री खरेदी करणे बाबत

संगणक प्रणालीद्वारे दरपत्रक प्रक्रीयानुसार मुस्कान योजना अंतर्गत साहित्य साधन सामुग्री खरेदी करणे बाबत

18/12/2023 27/12/2023 पहा (7 MB)
संगणक प्रणालीद्वारे दरपत्रक प्रक्रीयानुसार साहित्य साधन सामुग्री खरेदी प्रक्रिया लक्ष या योजनेखाली २०२२-२३

संगणक प्रणालीद्वारे दरपत्रक प्रक्रीयानुसार साहित्य साधन सामुग्री खरेदी प्रक्रिया लक्ष या योजनेखाली २०२२-२३

18/12/2023 27/12/2023 पहा (1 MB)
ई – संजीवनी कार्यक्रम अंतर्गत आरोग्य संस्थेकरीता आईसी प्रदर्शित करणे

ई – संजीवनी कार्यक्रम अंतर्गत आरोग्य संस्थेकरीता आईसी प्रदर्शित करणे

15/12/2023 22/12/2023 पहा (396 KB)