Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दोरखंडवाला – जिल्हा परीषद धाराशिव एकत्रित गुणवत्ता यादीनुसार कागदपत्र पडताळणीसाठी प्रवर्गनिहाय पात्र उमेदवारांची यादी

दोरखंडवाला – जिल्हा परीषद धाराशिव एकत्रित गुणवत्ता यादीनुसार कागदपत्र पडताळणीसाठी प्रवर्गनिहाय पात्र उमेदवारांची यादी

07/02/2024 29/02/2024 पहा (568 KB)
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023-निकाल लघुलेखक निम्न श्रेणी

जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023-निकाल लघुलेखक निम्न श्रेणी

13/02/2024 29/02/2024 पहा (77 KB)
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023-निकाल तारतंत्री

जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-2023-निकाल तारतंत्री

13/02/2024 29/02/2024 पहा (81 KB)
शुद्धिपत्रक – Medical Officer RBSK (male) या पदाची सुधारित तात्पुरती गुणवत्ता यादी , Paramedical Worker (Leprosy.)या पदाची सुधारित अंतिम पात्र ,अपात्र यादी.

शुद्धिपत्रक – Medical Officer RBSK (male) या पदाची सुधारित तात्पुरती गुणवत्ता यादी , Paramedical Worker (Leprosy.)या पदाची सुधारित अंतिम पात्र ,अपात्र यादी.

27/02/2024 28/02/2024 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद धाराशिव पद भरती 2023-24 जाहिरात क्रमांक 6 अंतिम पात्र ,अपात्र यादी व तात्पुरती गुणवत्ता यादी आक्षेप/ हरकती बाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद धाराशिव पद भरती 2023-24 जाहिरात क्रमांक 6 अंतिम पात्र ,अपात्र यादी व तात्पुरती गुणवत्ता यादी आक्षेप/ हरकती बाबत.

23/02/2024 28/02/2024 पहा (7 MB)
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-२०२३-निकाल वरिष्ट सहायक (लेखा)

जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-२०२३-निकाल वरिष्ट सहायक (लेखा)

19/01/2024 28/02/2024 पहा (258 KB)
जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-२०२३-निकाल रिंगमन (दोरखंडवाला)

जिल्हा परिषद धाराशिव सरळसेवा भरती सन-२०२३-निकाल रिंगमन (दोरखंडवाला)

19/01/2024 28/02/2024 पहा (118 KB)
एमबीबीएस पदवी/पदव्युत्तर अहर्ताधारक उमेद्वाराकरिता कंत्राटी (तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी) पदाकरिता थेट मुलाखत दि. 27/02/2024

एमबीबीएस पदवी/पदव्युत्तर अहर्ताधारक उमेद्वाराकरिता कंत्राटी (तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी) पदाकरिता थेट मुलाखत दि. 27/02/2024

26/02/2024 27/02/2024 पहा (148 KB)
मोबाईल मेडिकल युनिट करिता रोजंदारी तत्वावर कर्मचारी नियुक्ती अंतिम गुणवत्ता यादी, निवड यादी, व समुपदेशन

मोबाईल मेडिकल युनिट करिता रोजंदारी तत्वावर कर्मचारी नियुक्ती अंतिम गुणवत्ता यादी, निवड यादी, व समुपदेशन

22/02/2024 23/02/2024 पहा (6 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पद भरती 2023 -24 जाहिरात दि. 04 /10/ 2023 अंतिम पात्र अपात्र यादी, गुणवत्ता यादी, मूळ कागदपत्र तपासणी व समुपदेशन प्रक्रिया बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पद भरती 2023 -24 जाहिरात दि. 04 /10/ 2023 अंतिम पात्र अपात्र यादी, गुणवत्ता यादी, मूळ कागदपत्र तपासणी व समुपदेशन प्रक्रिया बाबत

14/02/2024 22/02/2024 पहा (6 MB)