Close

ऑनलाईन आरटीआय

नागरिकांसाठी लिंक :- https://rtionline.maharashtra.gov.in

आरटीएमआयएस लिंक:- https://rtionline.maharashtra.gov.in/RTIMIS

 

वापरकर्ता मॅन्युअल

1. नोडल ऑफिसर

नवीन ऑनलाईन विनंती / अपील  (पीडीएफ, 8.29एमबी)

मूल्यांकन  (पीडीएफ, 4.87एमबी)

मास्टर अद्ययावत   (पीडीएफ, 4.45एमबी)

वार्षीक परतावा  (पीडीएफ, 1.84एमबी)

उपयुक्तता  (पीडीएफ, 4.40एमबी)

अहवाल  (पीडीएफ, 1.49एमबी)

 

2. अपिलीय प्राधिकरण

नवीन ऑनलाईन अपील  (पीडीएफ, 2.22एमबी)

मूल्यांकन  (पीडीएफ, 1.13एमबी)

उपयुक्तता (पिडीएफ,301केबी)

अहवाल  (पीडीएफ, 3.80एमबी)

 

3. एसपीआयओ

नवीन ऑनलाइन विनंती  (पीडीएफ, 6.46एमबी)

मूल्यांकन  (पीडीएफ, 9.04एमबी)

उपयुक्तता  (पीडीएफ, 2.54एमबी)

डीपीआयओ   (पीडीएफ, 0.98एमबी)

एफएए (पिडीएफ,776केबी)

पत्रके   (पीडीएफ, 1.91एमबी)

अहवाल  (पीडीएफ, 1.99एमबी)

Project Details