Close

रुग्णालये

अक्षय हॉस्पिटल धाराशिव

संजा रोड, धाराशिव, महाराष्ट् - 413501

दूरध्वनी : 02472-224917
Pincode: 413501

अमेय हॉस्पिटल धाराशिव

समता कॉलनी, धाराशिव, महाराष्ट्र -413501

दूरध्वनी : 02472-224226
Pincode: 413501

अवंती क्लिनिक धाराशिव

8, विजयश्री बिल्डिंग, महात्मा गांधी नगर, धाराशिव, महाराष्ट्र- 413501

दूरध्वनी : 02472-221621
Pincode: 413501

काझी हॉस्पिटल धाराशिव

समर्थ नगर, धाराशिव, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 02472-225068
Pincode: 413501

के के हॉस्पिटल धाराशिव

अडत लाईन , गणेश नगर, धाराशिव, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 09970114588
Pincode: 413501

केशराज हॉस्पिटल धाराशिव

समर्थ नगर, वारुडा रोड, धाराशिव, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 02472-221625
Pincode: 413501

देशमुख इएनटी व प्रसूती हॉस्पिटल धाराशिव

तांबरी विभाग, धाराशिव, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 09422069988
Pincode: 413501

निरामय हॉस्पिटल (डंबल हॉस्पिटल) धाराशिव

तांबरी विभाग, धाराशिव, महाराष्ट्र- 413501

दूरध्वनी : 02472-022430
Pincode: 413501

निरामय हॉस्पिटल धाराशिव

आशीर्वाद बिल्डिंग, तांबरी विभाग,धाराशिव, महाराष्ट्र - 413501

दूरध्वनी : 02472-223430
Pincode: 413501

पॅरिस हॉस्पिटल धाराशिव

एस.आर.टी.कोलीनी, धाराशिव, महाराष्ट्र- 413501

दूरध्वनी : 02472-226945
Pincode: 413501