Close

ग्राम

तालुका निहाय ग्रामपंचायतीची संख्या दर्शविणारे विवरणपत्र- जिल्हा उस्मानाबाद.:-

अ. क्र. तालुका ग्राम पंचायतीची संख्या
1 धाराशिव  110
2 तुळजापूर  107
3 उमरगा  80
4 लोहारा  45
5 कळंब  91
6 भूम  74
7 परंडा  72
8 वाशी  43

अधिक माहितीसाठी स्थानिक शासन निर्देशिकांना भेट द्या

https://lgdirectory.gov.in/globalviewblockwiseVillageandUlbforcitizen.do