Close

आयटी प्रकल्प

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (NDMIS)

नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (NDMIS) हे एक सर्वसमावेशक ऑनलाइन…

तपशील पहा

आय-रॅड प्रकल्प

आय-रॅड प्रकल्प बद्दल:- एकात्मिक रस्ता अपघात डेटाबेस (आयआरएडी) प्रकल्प हा…

तपशील पहा

ई-पीक पाहणी प्रकल्प

ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅप पिक नोंदणी प्रक्रिया. “ माझी शेती, माझा…

तपशील पहा

आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली

भारत सरकारच्या “डिजिटल भारत” कार्यक्रमाचा भाग म्हणून, शासकीय कार्यालयात सामान्य…

तपशील पहा

ऑनलाईन आरटीआय

नागरिकांसाठी लिंक :- https://rtionline.maharashtra.gov.in आरटीएमआयएस लिंक:- https://rtionline.maharashtra.gov.in/RTIMIS   वापरकर्ता मॅन्युअल…

तपशील पहा

ई-निविदा

ई-निविदा प्रणालीसाठी विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे दस्तऐवज एक उद्देशाने तयार…

तपशील पहा

एनआयसी ईमेल

एनआयसी ईमेल लिंक – eMail.gov.in ईमेलसाठी अर्ज करा (.nic or .gov)–…

तपशील पहा

महापार

महापार वेबसाइट:- http://mahapar.maharashtra.gov.in/ तांत्रिक साह्य संपर्क : दु. : 022-22794298 …

तपशील पहा

राष्ट्रीय भूलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP)

या प्रकल्पा अंतर्गत, संपूर्ण फेरफार कार्य प्रवाह आता संगणकीकृत आहे.…

तपशील पहा

शासकीय लँड बँक

संकेतस्थळ : https://mahalandbank.maharashtra.gov.in (सार्वजनिक साठी) संकेतस्थळ : https://mahalandbank.maharashtra.gov.in/LBankWSM/Login/index.jsp ( विभागासाठी)

तपशील पहा