Close

मतदारसंघ

 

मतदार संघ क्रमांक नाव
240 उमरगा
241 तुळजापूर
242 धाराशिव
243 परंडा