Close

उपळा येथील त्रिकुटेश्वर, सिद्धेश्वर मंदिर (ता. उस्मानाबाद )

उपळा येथील त्रिकुटेश्वर, सिद्धेश्वर मंदिर (ता. उस्मानाबाद )_1.

उपळा येथील त्रिकुटेश्वर, सिद्धेश्वर मंदिर (ता. उस्मानाबाद )_2.

 

उपळा येथील त्रिकुटेश्वर, सिद्धेश्वर मंदिर (ता. उस्मानाबाद )_3.

 

उपळा येथील त्रिकुटेश्वर, सिद्धेश्वर मंदिर (ता. उस्मानाबाद )_4