Close

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्यातील महत्वाचे अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
श्रीमती दिपा मुधोळ-मुंडेजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, उस्मानाबादcollector[dot]osmanabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02472-224501
श्रीमती साधना म. शिंदेमुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबादmahosmdc[at]mhstate[dot]nic[dot]in02472-224733
श्री. राज तिलक रौशनपोलीस अधीक्षक,उस्मानाबादsp[dot]osmanabad[at]mahapolice[dot]gov[dot]in02472-227620
डॉ संजय कोलतेमुख्य कार्यकारी अधिकारी, उस्मानाबादceozp[dot]osmanabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02472-226840