Close

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

लोक प्रतिनिधी

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
प्रा.डॉ.तानाजीराव सावंतमाननीय आरोग्य मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा पालकमंत्री, जिल्हा उस्मानाबाद तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, धाराशिव

जिल्यातील महत्वाचे अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
डॉ. सचिन ओम्बासे (भा.प्र.से.)जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, धाराशिवcollector[dot]dharashiv[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02472-224501
श्रीमती. ए.एस. शेंडेमुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धाराशिवmahosmdc[at]mhstate[dot]nic[dot]in02472-224733
श्री. अतुल वि. कुलकर्णी (भा.पो.से.)पोलीस अधीक्षक,धाराशिवsp[dot]osmanabad[at]mahapolice[dot]gov[dot]in02472-227620
श्री.मैनक घोष (भा.प्र.से.)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धाराशिवceozp[dot]osmanabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02472-226840