कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

लोक प्रतिनिधी
नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
मा. ना. श्री. अर्जुन पंडितराव खोतकरराज्यमंत्री, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्यव्यवसाय आणि वस्त्रोद्योग ,महाराष्ट्र शासन, तथा पालकमंत्री, जिल्हा उस्मानाबाद तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, उस्मानाबादstmin[dot]adfntextiles[at]maharashtra[dot]gov[dot]in022-22872415
मा. ना. श्री. महादेव जानकरमंत्री, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र शासन, तथा सह पालकमंत्री, जिल्हा उस्मानाबादmin[dot]adf1[at]maharashtra[dot]gov[dot]in022-22042314
जिल्यातील महत्वाचे अधिकारी
नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
श्रीमती दिपा मुधोळ-मुंडेजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, उस्मानाबादcollector[dot]osmanabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02472-224501
श्री. ओमप्रकाश पी. जैस्वालमुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबादmahosmdc[at]mhstate[dot]nic[dot]in02472-224733
श्री. आर. राजापोलीस अधीक्षक,उस्मानाबादsp[dot]osmanabad[at]mahapolice[dot]gov[dot]in02472-227620
डॉ संजय कोलतेमुख्य कार्यकारी अधिकारी, उस्मानाबादceozp[dot]osmanabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02472-226840