Close

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्यातील महत्वाचे अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
डॉ. सचिन ओम्बासे (भा.प्र.से.)जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, धाराशिवcollector[dot]dharashiv[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02472-224501
श्रीमती. ए.एस. शेंडेमुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धाराशिवmahosmdc[at]mhstate[dot]nic[dot]in02472-224733
श्री. अतुल वि. कुलकर्णी (भा.पो.से.)पोलीस अधीक्षक,धाराशिवsp[dot]osmanabad[at]mahapolice[dot]gov[dot]in02472-227620
श्री.मैनक घोष (भा.प्र.से.)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धाराशिवceozp[dot]osmanabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02472-226840