Close

आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत केंद्र शासनाच्या CSC 2.0 अंतर्गत मार्गदर्शक सूचनानुसार जिल्हातील महा-ई-सेवा केंद्र , सेतू सुविधा केंद्र व ग्रामपंचायत स्तरावरील स्थापन करण्यात आलेली केंद्रे ” आपले सरकार सेवा केंद्र ” म्हणून अधिसूचित करणे बाबत

आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत केंद्र शासनाच्या CSC 2.0 अंतर्गत मार्गदर्शक सूचनानुसार जिल्हातील महा-ई-सेवा केंद्र , सेतू सुविधा केंद्र व ग्रामपंचायत स्तरावरील स्थापन करण्यात आलेली केंद्रे ” आपले सरकार सेवा केंद्र ” म्हणून अधिसूचित करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत केंद्र शासनाच्या CSC 2.0 अंतर्गत मार्गदर्शक सूचनानुसार जिल्हातील महा-ई-सेवा केंद्र , सेतू सुविधा केंद्र व ग्रामपंचायत स्तरावरील स्थापन करण्यात आलेली केंद्रे ” आपले सरकार सेवा केंद्र ” म्हणून अधिसूचित करणे बाबत

आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत केंद्र शासनाच्या CSC 2.0 अंतर्गत मार्गदर्शक सूचनानुसार जिल्हातील महा-ई-सेवा केंद्र , सेतू सुविधा केंद्र व ग्रामपंचायत स्तरावरील स्थापन करण्यात आलेली केंद्रे ” आपले सरकार सेवा केंद्र ” म्हणून अधिसूचित करणे बाबत

28/02/2018 28/02/2019 पहा (9 MB)