Close

आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थासाठी कोरोना साठी सेन्द्रल ऑक्सीजन लाईन व अनुषंगीक साहीत्य तसेच ऑक्सीजन सिलेंन्डर व अनुषंगीक साहित्य खरेदी बाबत

आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थासाठी कोरोना साठी सेन्द्रल ऑक्सीजन लाईन व अनुषंगीक साहीत्य तसेच ऑक्सीजन सिलेंन्डर व अनुषंगीक साहित्य खरेदी बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थासाठी कोरोना साठी सेन्द्रल ऑक्सीजन लाईन व अनुषंगीक साहीत्य तसेच ऑक्सीजन सिलेंन्डर व अनुषंगीक साहित्य खरेदी बाबत

आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,उस्मानाबाद व अंतर्गत संस्थासाठी कोरोना साठी सेन्द्रल ऑक्सीजन लाईन व अनुषंगीक साहीत्य तसेच ऑक्सीजन सिलेंन्डर व अनुषंगीक साहित्य खरेदी बाबत

22/03/2021 30/03/2021 पहा (805 KB)