Close

आरोग्य विभाग उस्मानाबाद मधील केंद्रीय ऑक्सिजन लाईन व संबंधित वस्तू व ऑक्सिजन सिलिंडर तसेच पीएचसी व उपकेंद्रासाठी संबंधित वस्तूंची खरेदी

आरोग्य विभाग उस्मानाबाद मधील केंद्रीय ऑक्सिजन लाईन व संबंधित वस्तू व ऑक्सिजन सिलिंडर तसेच पीएचसी व उपकेंद्रासाठी संबंधित वस्तूंची खरेदी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आरोग्य विभाग उस्मानाबाद मधील केंद्रीय ऑक्सिजन लाईन व संबंधित वस्तू व ऑक्सिजन सिलिंडर तसेच पीएचसी व उपकेंद्रासाठी संबंधित वस्तूंची खरेदी

आरोग्य विभाग उस्मानाबाद मधील केंद्रीय ऑक्सिजन लाईन व संबंधित वस्तू व ऑक्सिजन सिलिंडर तसेच पीएचसी व उपकेंद्रासाठी संबंधित वस्तूंची खरेदी

20/04/2021 30/04/2021 पहा (512 KB)