Close

उमेदवारासाठी जाहीर अवाहन- 15 वा वित्त आयोग व रा. आ. अ. उस्मानाबाद अंतर्गत कंत्राटी पदाची पदभरती सन-२०२२-२३

उमेदवारासाठी जाहीर अवाहन- 15 वा वित्त आयोग व रा. आ. अ. उस्मानाबाद अंतर्गत कंत्राटी पदाची पदभरती सन-२०२२-२३
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उमेदवारासाठी जाहीर अवाहन- 15 वा वित्त आयोग व रा. आ. अ. उस्मानाबाद अंतर्गत कंत्राटी पदाची पदभरती सन-२०२२-२३

उमेदवारासाठी जाहीर अवाहन- 15 वा वित्त आयोग व रा. आ. अ. उस्मानाबाद अंतर्गत कंत्राटी पदाची पदभरती सन-२०२२-२३

04/11/2022 25/11/2022 पहा (480 KB)