Close

उस्मानाबाद जिल्हातील ” आपले सरकार सेवा केंद्र ” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायती / नगरपालीका / नगरपंचायतीसाठी अर्ज मागविण्याबाबतची यादी

उस्मानाबाद जिल्हातील ” आपले सरकार सेवा केंद्र ” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायती / नगरपालीका / नगरपंचायतीसाठी अर्ज मागविण्याबाबतची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिल्हातील ” आपले सरकार सेवा केंद्र ” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायती / नगरपालीका / नगरपंचायतीसाठी अर्ज मागविण्याबाबतची यादी

उस्मानाबाद जिल्हातील ” आपले सरकार सेवा केंद्र ” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायती / नगरपालीका / नगरपंचायतीसाठी अर्ज मागविण्याबाबतची यादी

20/04/2018 21/04/2018 पहा (4 MB)