Close

उस्मानाबाद जिल्हातील ” आपले सरकार सेवा केंद्र ” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायती / नगरपालीका / नगर पंचायती साठी अर्ज मागविण्या बाबतची यादी

उस्मानाबाद जिल्हातील ” आपले सरकार सेवा केंद्र ” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायती / नगरपालीका / नगर पंचायती साठी अर्ज मागविण्या बाबतची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिल्हातील ” आपले सरकार सेवा केंद्र ” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायती / नगरपालीका / नगर पंचायती साठी अर्ज मागविण्या बाबतची यादी

उस्मानाबाद जिल्हातील ” आपले सरकार सेवा केंद्र ” रिक्त असलेल्या ग्रामपंचायती / नगरपालीका / नगर पंचायती साठी अर्ज मागविण्या बाबतची यादी

27/03/2018 16/04/2018 पहा (4 MB)