Close

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील “आपले सरकार सेवा ” केंद्रासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील “आपले सरकार सेवा ” केंद्रासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील “आपले सरकार सेवा ” केंद्रासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील “आपले सरकार सेवा ” केंद्रासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

01/11/2018 15/11/2018 पहा (5 MB)