Close

एमबीबीएस, बीएएमएस पदवी / पदव्युत्तर आहर्ताधारक उमेद्वाराकरिता कंत्राटी (तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी) पदारिता मुलाखत दिनांक ०७/०२/२०२३ उस्मानाबाद जिल्हा.

एमबीबीएस, बीएएमएस पदवी / पदव्युत्तर आहर्ताधारक उमेद्वाराकरिता कंत्राटी (तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी) पदारिता मुलाखत दिनांक ०७/०२/२०२३ उस्मानाबाद जिल्हा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
एमबीबीएस, बीएएमएस पदवी / पदव्युत्तर आहर्ताधारक उमेद्वाराकरिता कंत्राटी (तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी) पदारिता मुलाखत दिनांक ०७/०२/२०२३ उस्मानाबाद जिल्हा.

एमबीबीएस, बीएएमएस पदवी / पदव्युत्तर आहर्ताधारक उमेद्वाराकरिता कंत्राटी (तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी) पदारिता मुलाखत दिनांक ०७/०२/२०२३ उस्मानाबाद जिल्हा.

31/01/2023 07/02/2023 पहा (714 KB)