Close

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व मोठया शैक्षणिक संस्था , डी – मार्ट , मॉल्स , आठवडी बाजार , जनावरांचे बाजार दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद ठेवणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व मोठया शैक्षणिक संस्था , डी – मार्ट , मॉल्स , आठवडी बाजार , जनावरांचे बाजार दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद ठेवणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व मोठया शैक्षणिक संस्था , डी – मार्ट , मॉल्स , आठवडी बाजार , जनावरांचे बाजार दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद ठेवणे बाबत

करोना विषाणू – उस्मानाबाद जिल्हातील सर्व मोठया शैक्षणिक संस्था , डी – मार्ट , मॉल्स , आठवडी बाजार , जनावरांचे बाजार दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद ठेवणे बाबत

20/03/2020 31/03/2020 पहा (1 MB)