Close

करोना विषाणू (कोव्हडी-१९)प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेबाबत :- “District Incident Commander व कार्यकारी दंडाधिकारी” म्हणून नियुक्ती करण्यात अलेली आहे.

करोना विषाणू (कोव्हडी-१९)प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेबाबत :- “District Incident Commander व कार्यकारी दंडाधिकारी” म्हणून नियुक्ती करण्यात अलेली आहे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू (कोव्हडी-१९)प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेबाबत :- “District Incident Commander व कार्यकारी दंडाधिकारी” म्हणून नियुक्ती करण्यात अलेली आहे.

करोना विषाणू (कोव्हडी-१९)प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेबाबत :- “District Incident Commander व कार्यकारी दंडाधिकारी” म्हणून नियुक्ती करण्यात अलेली आहे.

30/03/2020 14/04/2020 पहा (801 KB)