Close

करोना विषाणू (कोव्हडी-१९)प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेबाबत :- अत्यावशक सेवेसाठी संपर्क नंबर, जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद

करोना विषाणू (कोव्हडी-१९)प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेबाबत :- अत्यावशक सेवेसाठी संपर्क नंबर, जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना विषाणू (कोव्हडी-१९)प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेबाबत :- अत्यावशक सेवेसाठी संपर्क नंबर, जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद

करोना विषाणू (कोव्हडी-१९)प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेबाबत :- अत्यावशक सेवेसाठी संपर्क नंबर, जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद

31/03/2020 15/04/2020 पहा (437 KB)